Cómo llegar al Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Boletín CROA nº 25. 2015

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA

Portada Croa 25

Editorial, páx. 5
Actividades do Museo do Castro de Viladonga e da súa Asociación de Amigos, páx. 8
Revisitando a Galicia romana con Felipe Arias. Fernando Acuña Castroviejo, páx. 10
Felipe Arias Vilas. A razón arqueolóxica e a paixón museolóxica. Xosé Carlos Sierra Rodríguez, páx. 14
Verbas para o amigo Felipe Arias. Francisco Calo Lourido, páx. 28
O amigo de Viladonga. Julio Reboredo Pazos, páx. 32
Biografía. Felipe Arias Vilas. Felipe Arias Vilas, páx. 36
Bibliografía. Felipe Arias Vilas. Felipe Arias Vilas, páx. 38
O Camiño Medieval e Real de Meira nos Castros de Viladonga. Da súa marxinación no Camiño xacobeo do Norte e no "Camiño natural de San Rosendo”. Ricardo Polín, páx. 48
Lugo, 1905. El derribo de la muralla. Julio Reboredo Pazos, páx. 58
O santuario do Cebreiro. Etnorituais e ofrendas. José Manuel Blanco Prado, páx. 80
Corona González Santos e Ramón González: un matrimonio de mecenas. Celia Castro, páx. 96
Palloza-museo Casa do Sesto. Isolina Rodríguez, páx. 102
O Museo Provincial do Mar de San Cibrao: os facedores de mundos. Encarna Lago González e Silvia Fiallega Lorenzo, páx. 106
Novidades na biblioteca do Museo do Castro de Viladonga (11). Ana Mª Rubiero da Pena, páx. 112