Como chegar ao Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Aviso Legal

Todos os dereitos reservados

Os dereitos de propiedade industrial e intelectual da web, así como dos elementos contidos na mesma (imaxes, sons, vídeo, software ou textos) pertencen á Asociación de Amigos do Castro de Viladonga.

 

Condicións de uso

O usuario comprométese a utilizar esta web exclusivamente para uso de consulta.

A reprodución dos contidos desta web está autorizada sempre que non se persiga lucro algún, cítese a súa orixe e acompáñense dunha ligazón á web, ou se solicite autorización expresa.

Queda terminantemente prohibida a utilización dos contidos da web con fins comerciais, así como a súa distribución e a súa modificación, alteración ou fragmentación.

Perseguirase calquera utilización indebida dos contidos presentados na web, exercendo todas as accións civís e penais que correspondan en dereito.

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

O usuario non poderá acceder ó sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou información ofrecida.

 

Confidencialidade e Protección de Datos

 

A política de privacidade do Museo do Castro de Viladonga baséase en solicitar unicamente os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionarlle os servizos da web.

Calquera dato de carácter persoal que o usuario proporcione para a utilización dos servizos e contidos do sitio estará suxeito ó establecido pola LOPD, Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Mediante o rexistro de datos nesta web, o/a usuario/a outorga o seu consentimento ó tratamento dos mesmos coa finalidade de recoller información. Naqueles casos onde sexa necesario cumprimentar un formulario, a súa realización implicará necesariamente que foi informado (en virtude do artigo 5 LOPD) e, no seu caso, outorgou o correspondente consentimento (a tenor do artigo 6 LOPD) ó contido da cláusula anexada ó formulario e á presente política de privacidade.

O/a usuario/a deberá cubrir os formularios con datos verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo informado nese mesmo momento dos datos de obrigada cumprimentación e das consecuencias en caso de non facelo. Así mesmo, coa aceptación, recoñece que a información e os datos persoais recolleitos son exactos e veraces. Rogamos comunique de forma inmediata á Asociación de Amigos do Castro de Viladonga calquera modificación dos seus datos de carácter persoal, co fin de que a información contida nos arquivos estea en todo momento actualizada e non conteña erros ou desactualizacións.

 

Servizo

 

Preténdese reducir ó mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume responsabilidade algunha respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta da presente páxina.

 

Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Domicilio Social: 27259 - Castro de Rei Lugo, Galicia.

Correo electrónico de contacto: amigos@aaviladonga.es