Cómo llegar al Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Boletín CROA nº 22. 2012

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA

Portada Croa 22

Editorial, páx. 3
Actividades do Museo do Castro de Viladonga e da súa Asociación de Amigos. Felipe Arias Vilas, páx. 8
Criterios de intervención en cerámica arqueolóxica. Comba Torre Castro, páx. 12
Sobre la necrópolis romana del Campo de la Feria de Lugo: descubrimiento y destrucción del patrimonio arqueológico. Carmen Sánchez Milâo, páx. 20
O Cardo Minor da Rúa da Cruz de Lugo. Avance de resultados a raíz do control arqueolóxico das obras de pavimentación e servizos. Roberto Bartolomé Abraira, Adrián Folgueira Castro, Enrique J. Alcorta Irastorza, páx. 34
A fala do ferro: vocabulario dos ferreiros, as mulleres, afiadores e outras xentes de Riotorto (Lugo). Miguel Abraira Pérez, páx. 60
O Entroido Ribeirao. Santiago de Arriba (Chantada). (Lugo). José Manuel Blanco Prado, Carme Pernas Bermúdez, páx. 78
Ecomuseo de Arxeriz (O Saviñao, Lugo). José Antonio Quiroga Díaz, páx. 102
A Colección Visitable da Fundación Fernando Blanco de Lema. Ceé. Darío Areas Domínguez, páx. 112
Novidades na biblioteca do Museo do Castro de Viladonga (8). Ana María Rubiero da Pena, páx. 116