Cómo llegar al Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Boletín CROA nº 13. 2003

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA

Portada Croa 13

Editorial, páx. 3
Actividades da Asociación, páx. 5
Análisis de dos unidades habitacionales del Castro de Viladonga. César Llana Rodríguez, Elena Varela Arias, páx. 9
Informe preliminar dos traballos arqueolóxicos no Castro de Viladonga en 2003. Felipe Arias Vilas, Emilio Ramil González, páx. 21
Un estudio de visitantes no Museo do Castro de Viladonga. Filomena Dorrego Martínez, páx. 39
A biblioteca auxiliar do Museo do Castro de Viladonga. Ana Mª Rubiero da Pena, páx. 43
Bibliografía (X). Felipe Arias Vilas, páx. 49
Villula nostra: de Catulo a San Jerónimo. (Para la etimología de Villadonga, Castro de Rei, LU). Concepción Fernández López, páx. 53
Intervención arqueológica en la Cova do Rei Cintolo (Mondoñedo, Lugo): resultados preliminares de la campaña del año 2002. Rosa Villar Quinteiro, páx. 57
Un apunte máis sobre a lápida do liberto imperial Saturninus en Lugo: aínda unha area na zoca. Felipe Arias Vilas, páx. 73
XII Encontros na Terra Chá, páx. 77
Fundación Liste - Museo Liste. Vigo. Olimpio Liste Regueiro, Victoria Vázquez López, páx. 81