Como chegar ao Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Boletín CROA nº 2-3. 1992-1993

BOLETÍN DA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA

Portada Croa 2-3

Editorial, pax 3
Asociacións de Amigos. Funcións que debemos asumir, Elena Varela Arias, pax 4
Noticias varias, pax 4-5
Actividades realizadas durante 1991 e 1992, pax 6
Programación para o año 1993, pax 6
Museos monográficos de xacemento: a lección de Conimbriga, Felipe Arias Vilas, pax 7
O público visitante do Museo de Viladonga, Felipe Arias Vilas, Mª Carmen Sánchez Milâo, pax 8
Moedas do Alto Imperio en Viladonga, Mª Consuelo Durán Fuentes, Pilar Fernández Vázquez, pax 9
A ensinanza da prehistoria, Julio Reboredo Pazos, pax 12
Bibliografía, pax 15
O Santiago Cabaleiro da iglesia de Duarría, Mª Elena Varela Arias, pax 16
Proxecto "Chaira". Un inventario de Literatura de Tradición Oral, A. Reigosa, pax 17