Cómo llegar al Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Boletín CROA nº 26. 2016

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA

Portada Croa 26

Editorial, páx. 7
Actividades do Museo e da súa Asociación de Amigos, páx. 10
Intervencións arqueolóxicas no Castro de Viladonga. Anos 2013/2015. Emilio Ramil González, páx. 14
Acondicionamento e consolidación arqueolóxica no Castro de Viladonga (Castro de Rei, Lugo). 2015. Marta Díaz Fernández, páx. 34
Representaciones de animales en piezas romanas del Castro de Viladonga. Vanesa Lago Somoza, páx. 40
A conservación preventiva dos fondos documentais do Museo do Castro de Viladonga. Mª Carmen Faiña Puig e Carolina Pérez Pérez, páx. 46
Crónica das II Xornadas sobre conservación en castros do noroeste peninsular. Carolina Pérez Pérez, páx. 54
Proxecto de recuperación da tradición oral na contorna de Viladonga (1). Concello de Castro de Rei. Ana María Rubiero da Pena e Carolina Pérez Pérez, páx. 58
Proxecto de recuperación da tradición oral na contorna de Viladonga (2). Concello de Castro de Rei. Ana María Rubiero da Pena, Carolina Pérez Pérez e Gloria Abelleira Vega, páx. 66
Algunos de los significativos quehaceres de Manuel Vázquez Seijas durante las excavaciones de Santa Eulalia de Bóveda: a propósito de dos excursiones al monumento. Enrique Jorge Montenegro Rúa, páx. 82
O Cruceiro de Bagueixos. Unha excepcional obra no concello de Lugo. Fernando Arribas Arias, páx. 98
Achegamentos á cultura popular da auga na provincia de Lugo. José Manuel Blanco Prado, páx. 104
Retablo da Virxe dos Desamparados da igrexa cisterciense de Santa María de Meira. Miriam Fernández Otero, páx. 130
O Museo de Belas Artes da Coruña vinte anos despois da súa inauguración. Ángeles Penas Truque, páx. 140
Novidades na biblioteca do Museo do Castro de Viladonga (12). Ana Mª Rubiero da Pena, páx. 150