Cómo llegar al Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Boletín CROA nº 17. 2007

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA

Portada Croa 17

Editorial, páx. 1
Escavación arqueolóxica no Castro de Viladonga (Castro de Rei Lugo). Campaña 2007. Emilio Ramil González, páx. 4
Campos de traballo en Viladonga. Campañas 2006 e 2007. Xoán García Rodríguez, páx. 10
Vidros do Castro de Viladonga (Lugo). Um caso exemplar. Mário da Cruz, páx. 14
Vilatuxe / Villapedre. Concepción Fernández López, páx. 26
Curso 2006-2007: novidades nas actividades didácticas e de difusión do Museo do Castro de Viladonga. Dolores Bastos Bernárdez, páx. 28
Flora e vexetación da Terra Chá. Antonio Rigueiro Rodríguez, páx. 40
Proceso de restauración da Cruz de Ludrio. Juan Manuel Montero Veiga, Mª Jesús Salgado Diz, Pilar Salgado Diz, páx. 50
Doas de pasta vítrea de Castrolandín (Cuntis, Pontevedra). Yolanda Porto Tenreiro, páx. 54
Algunhas consideracións sobre a menciña popular na provincia de Lugo. As curacións por medio de ensalmos (I). José Manuel Blanco Prado, páx. 66
Antigas fábricas de ladrillos da Terra Chá no recordo dos seus traballadores: Cerámica "Díaz" (Roás). Sonia Engroba Cabana, páx. 80
Notas para una gestión integral de la arquitectura raciomalista en Lugo. Luis Valle Regueiro, páx. 90
Museo Massó. Roberto Aneiros García, páx. 104
Novidades na biblioteca do Museo do Castro de Viladonga (3). Ana Mª Rubiero da Pena, páx. 108