Cómo llegar al Castro Asociación de Amigos do Castro de Viladonga

Boletín CROA nº 6. 1996

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DO MUSEO DO CASTRO DE VILADONGA

Portada Croa 6

Editorial, páx. 3
Actividades da Asociación en 1996, páx. 4
Un grafito cerámico no nome Nantius no Castro de Viladonga. Felipe Arias Vilas, páx. 6
Bibliografía (IV). F. A. V., páx. 8
Tégulas con huellas de animales en el Castro de Viladonga. Olga Castro Álvarez, Rosa Gimeno García Lomas, páx. 9
Prospeccións no concello de Friol (I): mámoas e folklore arqueolóxico. Juan F. Núñez Jato, Laura Rodríguez Varela, páx. 13
Manuel Becerra, de barricadista a ministro. Ricardo Pérez y Verdes, páx. 22
Xosé Crecente Vega. Cen anos do seu nacemento. Félix Villares Mouteira, páx. 26
De nuevo sobre San Martín Castelo. J. Miguel Novo Güisán, páx. 30
El Museo Diocesano de Lugo. Notas históricas. Mª Carmen Sánchez Milâo, páx. 35
O Museo Etnográfico Olimpio Liste (Oseira). Araceli Liste Fernández, páx. 36